OM MIG

BP Portrait Award
BP Portrait Award
National Portrait Gallery
Natio­nal Portrait Gallery

“Ola Sar­ri (b. 1980) is a lar­gely self-trai­ned portrait artist, who gene­ral­ly works to com­mis­sion for pri­va­te col­lec­tions and orga­ni­sa­tions. His work has also been seen in group, juri­ed and solo exhi­bi­tions in Swe­den.” – Natio­nal Portrait Gal­le­ry, London

Under 2019–2020 blev jag utvald bland 2538 sökan­de från 84 län­der att stäl­la ut på BP Portrait Award på Natio­nal Portrait Gal­le­ry i Lon­don. Den­na jury­be­döm­da utställ­ning anses vara värl­dens mest pre­stige­fyll­da och väl­be­sök­ta och har anord­nats i över 40 år. I och med det­ta erkän­nan­de upp­fyll­des en dröm jag haft i många år.

UTSTÄLLNINGAR
I URVAL

Natio­nal Portrait Gal­le­ry, London
Uls­ter Natio­nal Muse­um, Belfast
Natio­nal Portrait Gal­le­ry, Edinburgh
Cass Art Isling­ton, London
Gal­le­ry M1, Ystad
Gal­le­ri Berg­man, Karlstad
Fabri­ken konst­hall, Torekov
Krap­pe­rups konst­hall, Höganäs
Arvi­ka konst­hall, Arvika
Gal­le­ri Miner­va, Malmö
Kiru­na stads­hus, Kiruna

REPRESENTERAS AV

Herr­hags­ga­tan 48
652 22 Karlstad
Hamn­ga­tan 13
271 43 Ystad